Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Nazwa zadania: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" Nr sprawy: Z.271.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2018 r. pod numerem 616321-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019"

Nazwa zadania: "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019" Nr sprawy: Z.271.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. pod numerem 613728-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec"

Nazwa zadania: "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec" Nr sprawy: Z.271.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod numerem 583032-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576932-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576765-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018 r. pod numerem 540729-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo" Numer sprawy: Z.271.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublokowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534667-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534315-N-2018.