Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chrostkowo, dnia 03.10.2018 r. GK.6220.05.2018.MS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2017 roku,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego.

Chrostkowo, dnia 04.10.2018 r. GK.6733.01.2018.MS OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU POBLICZNEGO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski,...

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

CZK.6335.1.48.2018 Bydgoszcz, 02 sierpnia 2018 r. Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński,...