Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główna księgowa szkół

Inspektor ds. spraw obywatelskich, obronnych, wojskowych informacji niejawnych, rolnictwa, kultury, zabytków, łowiectwa, sportu i zdrowia

Inspektor ds. ewidencji ludności

Inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska

Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi Rady Gminy

Inspektor ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, ds. stowarzyszeń oraz spraw p.poż.

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

Konserwator wod.-kan. - goniec

Referent ds. księgowości podatkowej

Inspektor ds. kadr i płac

Referent ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Inspektor ds. dróg, melioracji i gospodarki wodnej

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Informatyk, Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

Pracownik gospodarczy - kierowca ciągnika

Kierowca autobusu

Sprzątaczka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19195
04 marca 2016 06:43 Krystian Radke - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, ds. stowarzyszeń oraz spraw p.poż..
04 marca 2016 06:42 Krystian Radke - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
04 marca 2016 06:42 Krystian Radke - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. spraw obywatelskich, obronnych, wojskowych informacji niejawnych, rolnictwa, kultury, zabytków, łowiectwa, sportu i zdrowia .