Wójt Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

mgr inż. Mariusz Lorenc - Wójt

Telefon

(54) 287-00-03

Oświadczenia majątkowe:

Zadania i obowiązki Wójta

1. kierowanie pracami zarządu,

2. reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,

4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5. podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,

6. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7. rozpatrywanie wniosków i skarg,

8. udzielanie upoważnień sekretarzowi lub innym pracownikom urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9. przekładanie na sesje rady sprawozdań z wykonania uchwał,

10. odpowiadanie przed Radą Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji radzie,

11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

13. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze statutu,

15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa oraz uchwałami rady.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2011 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Lazarowski
Ilość wyświetleń: 114864
05 grudnia 2014 15:07 Łukasz Lazarowski - Dodanie stanowiska: Wójt.
08 kwietnia 2011 08:36 Łukasz Lazarowski - Dodanie stanowiska: Wójt.