Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: Przetarg nieograniczony na USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo, dnia 30.05.2012r.

Znak sprawy: UG.271.05.2012

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo.”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Chrostkowo informuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UG.271.05.2012 na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo.” została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX”,

Kolankowo 26, 87-600 Lipno

Cena oferty brutto: 63.556,20 zł

Środki zagwarantowane w budżecie Gminy Chrostkowo: 115.600,00 zł brutto

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

(oferenci, zaproponowana cena, przyznana punktacja)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

w zł

Liczna pkt w kryterium

- cena 100% -

1

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

73.764,00

86,16

2

„ECO-POL” sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

70.900,00

89,64

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „US-KOM” Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

72.278,00

87,93

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX”

Kolankowo 26, 87-600 Lipno

63.556,20

100,00

Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona lub odrzucona.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy Pzp informuję, że termin zawarcia umowy nie będzie wcześniejszy niż dzień 6 czerwca 2012r.

 

 

UZASADNIENIE

 Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX”, Kolankowo 26, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny uzyskała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Z poważaniem

Elżbieta Mazanowska

Wójt Gminy Chrostkowo

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2012
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roland Jankowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2012, 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Lazarowski
Ilość wyświetleń: 811
30 maja 2012, 14:04 Łukasz Lazarowski - Dodanie dokumentu.