Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec"

Nazwa zadania: "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec" Nr sprawy: Z.271.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod numerem 583032-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576932-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576765-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018 r. pod numerem 540729-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo" Numer sprawy: Z.271.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublokowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534667-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534315-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.04.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2018 r. pod numerem 527011-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2018 r. pod numerem 521255-N-2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa kruszywa na drogi w gminie Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Dostawa kruszywa na drogi w gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2018 r. pod numerem 511878-N-2018.